Corridor from Erez crossing into Gaza (Photo by CdV) Mahmoud Darwish on Yasser Arafat- Ramallah (photo by GZ) Gilo settlement - Beit Jala (photo by GZ) Bypass road north-south - Jerusalem (photo by GZ) Wall grafitti made by Berlin residents. (Photo by CdV) Old city of Hebron (photo by GZ) Drone flying over KhanYounis, Gaza. (Photo by CdV) Anti-wall demonstration in Bi'lin. (Photo by LS) Mahmoud Darwish in the presence of absence (photo by GZ) Cremisan Road, Beit Jala (photo by GZ) Hisham's Palace, Jericho (photo by GZ)

Disclaimer

 

Stichting Palestine Link

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

 

Informatie op deze website

Stichting Palestine Link besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Stichting Palestine Link wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Stichting Palestine Link behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

 

Virussen

Stichting Palestine Link garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Stichting Palestine Link of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Palestine Link.

 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Stichting Palestine Link aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Stichting Palestine Link behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

 

Functioneren van deze website

Stichting Palestine Link garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Stichting Palestine Link is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Stichting Palestine Link of door u aan Stichting Palestine Link middels deze website of anderszins langs elektronische weg.